THÔNG BÁO CUỘC THI "ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC HOU NĂM 2021 VÀ HƯỞNG ỨNG "NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/04"

THÔNG BÁO CUỘC THI "ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC HOU NĂM 2021 VÀ HƯỞNG ỨNG "NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/04"
Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc HOU năm 2021" và hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam 20/04". Cuộc thi diễn ra từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021. - Thời gian đăng ký và nhận bài dự thi: 15/032021 đến 20/05/2021. - Sinh viên tham gia và gửi bài dự thi cho cô Bùi Thanh Hoa (sđt 0988903045) chậm nhất ngày 10/05/2021.
Chi tiết thể lệ cuộc thi như sau: