Lịch thi học kì I (2015 - 2016) dành cho K19 ( ĐH, NT, TT)

Lịch thi học kì I (2015 - 2016) dành cho K19 ( ĐH, NT, TT)
Khoa TDCN thông báo lịch thi HKI (2015 -2016) Dành cho sinh viên K19 chuyên ngành ĐH, NT, TT() tuần từ 14/12 - 20/12/2015
Lịch thi HKI ( 2015 - 2016)