Lịch đăng ký và thu học phí năm học 2017 - 2018

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa về lịch đăng ký và thu học phí năm học 2017 - 2018
Nội dung chi tiết như sau:


KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP