Lịch đăng ký, lịch thu học phí và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2018-2019

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các Khóa 22, 23, 24, 25 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lịch đăng ký, lịch thu học phí và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2018-2019
Nội dung chi tiết như sau:
Lịch học K22, 23, 24, 25  Đồ họa, Nội thất, Thời trang sinh download theo file đính kèm tại đây
Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website Khoa http://tdcn.hou.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về lịch học, lịch thi của mình