Thông báo về kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 - 2017

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Khoá 24 (Đồ hoạ, Nội thất, Thời trang) về kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
Thời gian:Từ 7h00 đến 11h30, các ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2016
Địa điểm:  Nhà thi đấu TDTT Huyện Thanh Trì - Hà Nội  (Ngõ 673 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)
Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất, Khoá 24 bao gồm cả 3 ngành: Đồ hoạ, Nội thất, Thời trang

Nội dung tải về trong các file đính kèm
1. Nội quy lớp học tải về tại đây
2. Chương trình lớp học tải về tại đây
3. Kế hoạch tổ chức lớp học tải về tại đây

Sơ đồ đường đi đến địa điểm tổ chức lớp học
Sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi trong lớp học