Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017

Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017, nội dung chi tiết như sau:
Nội dung chi tiết như sau:


Lưu ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website Khoa http://tdcn.hou.edu.vn để biết thông tin chi tiết về lịch học và thi của mình
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP