Lịch học 8 tuần sau kì II (2016-2017)

Lịch học 8 tuần sau kì II (2016-2017)
Khoa Tạo Dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch học 8 tuần sau kì II (năm học 2016-2017), nội dung chi tiết như sau:
Thông tin cụ thể sinh viên download theo file đính kèm sau đây:
Lịch hoc K21 sinh viên download tại đây
Lịch hoc K22 sinh viên download tại đây
Lịch hoc K23 sinh viên download tại đây
Lịch hoc K24 sinh viên download tại đây
Ghi chú:
Sinh viên thường xuyên truy cập website của Khoa tại /
http://tdcn.hou.edu.vn/ để biết thông tin chi tiết về lịch học và thi của mình
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP