Lịch học 8 tuần sau HKI (2015-2016) dành cho sinh viên K20,21,22,23 chuyên ngành ĐH, NT, TT

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch học tập 8 tuần sau HKI (2015-2016) dành cho sinh viên K20,21,22,23 chuyên ngành ĐH, NT, TT
Nội dung chi tiết sinh viên download tại đây