Thông báodanh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo danh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản.
Nội dung chi tiết như sau:
Môn Lịch sử mỹ thuật TG, sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Luật sở hữu trí tuệ, sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Tâm lí học nghệ thuật, sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản, sinh viên download theo file đính kèm tại đây