Thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Anh văn 2, Anh Văn3

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Anh văn 2, Anh Văn3 dành cho sinh viên các Khoá ,20,21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT
Nội dung chi tiết như sau: 
Môn Những NLCB của CN Mác - Lê  sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN  sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Anh Văn 2 sinh viên download theo file đính kèm tại đây
Môn Anh văn 3 sinh viên download theo file đính kèm tại đây

Ghi chú: sinh viên thường xuyên truy cập website của tại w.w.w tdcn.hou.edu.vn để biết thông tin chi tiết lịch học, lịch thi và kết quả học tập của mình.