Kết quả thi cuối khoá các môn Lý luận chính trị đợt 2 (2016)

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả thi cuối khoá các môn Lý luận chính trị đợt 2 (2016)
Nội dung chi tiết như sau: