Kết quả thi các môn Lí luận chính trị năm 2016

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về kết quả thi các môn Lí luận chính trị năm 2016
Nội dung chi tiết sinh viên download theo file đính kèm tại đây