DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

.

.

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong học kì II năm học 2022 - 2023
Sinh viên xem chi tiết Danh sách học bổng HKII năm học 2022 - 2023 TẠI ĐÂY