.

Lịch thi học kì II(2016-2017) dành cho sinh viên K23(Đồ Hoạ, Nội Thất, Thời Trang)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên K23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lich thi học kì II(2016-2017)

Đăng lúc: 16-04-2017 10:52:26 AM | Đã xem: 1561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2017,

Đăng lúc: 10-03-2017 08:54:12 PM | Đã xem: 1505 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017) dành cho sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT

KHoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017)

Đăng lúc: 28-02-2017 08:21:06 PM | Đã xem: 1527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)

Khoa Tạo dáng Công Nghiêp thông báo tới sinh viên các Khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về việc thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)

Đăng lúc: 20-02-2017 11:01:25 AM | Đã xem: 1602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT...

Đăng lúc: 17-02-2017 07:39:36 PM | Đã xem: 1616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Anh văn 2, Anh Văn3

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Anh văn 2, Anh Văn3 dành cho sinh viên các Khoá ,20,21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 25-12-2016 12:43:48 PM | Đã xem: 1768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Thông báo lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho sinh viên K20,21,22,23 các chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang

Khoa Tạo dáng Công nghiệp Thông báo tới sinh viên các chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang lịch thi học kì I (2016-2017)

Đăng lúc: 23-11-2016 03:02:06 AM | Đã xem: 1956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỢT 3 NĂM 2016

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Lịch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt III năm 2016

Đăng lúc: 10-11-2016 03:47:37 AM | Đã xem: 1651 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho các Khóa 20,21,22,23 ĐH, NT, TT

KHoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho các Khóa 20,21,22,23 ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 08-10-2016 08:20:09 PM | Đã xem: 2380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo về kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 - 2017

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Khoá 24 (Đồ hoạ, Nội thất, Thời trang) về kế hoạch học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 22-09-2016 12:12:37 AM | Đã xem: 1742 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kết quả học tập các môn :Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả học tập các môn: Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ

Đăng lúc: 31-08-2016 02:23:04 PM | Đã xem: 1663 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Lich học kì I (2016 - 2017) dành cho sinh viên các Khoá 20, 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá : 20, 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT lịch học kì I năm học (2016 - 2017), nội dung chi tiết như sau:

Đăng lúc: 09-08-2016 11:58:05 AM | Đã xem: 2468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo kết quả thi các môn: Giải phẫu, Tiếng Việt & stvb, Cơ sở VHVN – Lịch sử mỹ thuật VN, Luật sở hữu trí tuệ, Lịch sử mỹ thuật TG, Tâm lí học NT, Pháp luật ĐC, Tiếng Anh CN, của sinh viên các khóa 20,21,22,23 DH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiêp thông báo kết quả thi các môn: Giải phẫu, Tiếng Việt và soạn thảo văn bản, Cơ sở văn hóa Vn – Lịch sử mỹ thuật Vn, Luật sở hữu trí tuệ, Lịch sử mỹ thuật thế giới, Tâm lí học nghệ thuật, Pháp luật đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, của sinh viên các khóa 20,21,22,23 Nội thất, Đồ họa , Thời trang .Nội dung chi tiết như sau:

Đăng lúc: 03-08-2016 04:21:53 PM | Đã xem: 2232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Lịch thi và thu bài dành cho sinh viên các khoá 19, 20, 21, 22, 23 ĐH, NT, TT học kì II (2015 2016)

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo Lịch thi và thu bài dành cho sinh viên các khoá 19, 20, 21, 22, 23 ĐH, NT, TT học kì II (2015 2016)

Đăng lúc: 10-06-2016 09:42:14 PM | Đã xem: 1753 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo mời tham dự Lễ Khai Mạc và các lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2016

Nhân dịp bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2016 của sinh viên các ngành: Đồ họa, Nội Thất, Thời trang. Khoa Tạo dáng Công nghiệp - Viện Đại học Mở Hà Nội Trân trọng Kính mời

Đăng lúc: 04-06-2016 05:41:15 AM | Đã xem: 1808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi Tiếng Anh cơ bản 1, Tiếng Anh cơ bản 3, Học kỳ II năm học 2015-2016

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi Tiếng Anh cơ bản 1, Tiếng Anh cơ bản 3, Học kỳ II năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 05-05-2016 04:01:41 AM | Đã xem: 1966 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Danh sách sinh viên học lại các môn chuyên ngành (8 tuần đầu học kì II, năm học 2015-2016)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa 20, 21, 22 chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang danh sanh sách sinh viên không được dự thi các môn chuyên ngành (8 tuần đầu học kì II năm học 2015-2016)

Đăng lúc: 25-03-2016 08:51:20 PM | Đã xem: 2150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Lịch thi cuối khóa các môn Lí luận chính trị

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch thi cuối khóa các môn Lí luận chính trị

Đăng lúc: 09-03-2016 08:56:21 PM | Đã xem: 1675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT

Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về kết quả điểm thi kết thúc học phần các môn học kì I (2015-2016)

Đăng lúc: 11-01-2016 11:42:56 AM | Đã xem: 2566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
1

Thông báo về việc đăng ký các môn 8 tuần đầu học kỳ II năm học 2015-2016

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc đăng ký các môn 8 tuần đầu học kỳ II năm học 2015-2016 đối với sinh viên khoá 20, 21, 22, 23 chuyên ngành thiết kế Đồhoạ, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang)

Đăng lúc: 15-12-2015 02:19:59 AM | Đã xem: 2364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi