Tên / Số / ký hiệu : Số 3622/QĐ-ĐHM ngày 04/10/2022
Về việc / trích yếu

Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo ngành Kiến trúc năm 2022

Ngày ban hành 04/10/2022
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Phòng Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 96 | Đã tải: 12
Nội dung chi tiết
Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo ngành Kiến trúc năm 2022 ban hành theo Quyết định Số 3622/QĐ-ĐHM ngày 04/10/2022 về việc ban hành Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo các ngành của Trường Đại học Mở Hà Nội