Lễ trao giải cuộc thi " Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo & mĩ thuật trẻ toàn quốc" 19 photos | 463 view

_mg_0028.jpg

_mg_0029.jpg

_mg_0060.jpg

_mg_0061.jpg

_mg_0080-1.jpg

_mg_0101-3.jpg

_mg_0126-2.jpg

_mg_0133.jpg

_mg_0141-1.jpg

_mg_0144.jpg

_mg_0148.jpg

_mg_0163.jpg

_mg_0181.jpg

_mg_9978.jpg

kk2.jpg

tangphamhoi.jpg

kk5.jpg

giai3.jpg

_mg_0198.jpg