Lễ đón nhận danh hiệu Phó giáo sư của Tiến sĩ Nguyễn Lan Hương năm 2016 6 photos | 522 view

1-nhan-chung-nhan.jpg

2-vt-tang-hoa.jpg

3-vt-tang-hoa-3.jpg

4-tap-the-chuc-3-pgs.jpg

5-sv-tang-hoa.jpg

6tap-the-tdcn.jpg