Giới thiệu ngành Thiết kế Nội thất

Thiết kế nội thất là một loại hình nghệ thuật nhằm tổ chức môi trường thẩm mỹ nơi ăn ở, lao động, sinh hoạt thiết thực, phù hợp với cuộc sống của con người.
Họa sĩ thiết kế nội thất phải nắm vững những vấn đề về chức năng sử dụng trong môi trường đó, tổ chức các không gian thích hợp và tiện lợi, hiệu quả cho sinh hoạt. Ngoài sáng tác thiết kế, người họa sĩ phải là cầu nối giữa con người với nghệ thuật, nhằm đưa nội dung, hình thức muôn màu của nghệ thuật đến với công chúng qua các cách thể hiện không gian hợp lý với công năng vật chất và tinh thần của con người.
Từ nhu cầu thực tế của xã hội, chúng ta thấy việc sáng tạo thiết kế nội thất từ nhà ở đến các công trình công cộng đã khẳng định sử dụng của con người là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cũng như lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể là mỹ thuật công nghiệp mà trong đó có chuyên ngành trang trí nội ngoại thất là một nhiệm vụ hết sức độc đáo và có ý nghĩa to lớn đối với xã hội.

Mục tiêu cụ thể
Sinh viên học ngành thiết kế nội thất được trang bị các kiến thức toàn diện như tư vấn, thiết kế, thi công nội thất đáp ứng các nhu cầu của ngành, làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước, kinh doanh thương mại, đào tạo dịch vụ nội thất. Cụ thể là làm trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, các liên doanh trong nước và nước ngoài, các cơ sở thiết kế và sản xuất sản phẩm nội thất các địa phương, các công ty và trung tâm tư vấn thiết kế nội thất v.v…

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Giảng dạy thực hành tại các trường chuyên ngành.
- Tổ chức chính phủ, các bộ, các cục, các vụ, các sở quy hoạch, kiến trúc, tài nguyên môi trường...
- Các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia về môi trường, quy hoạch kiến trúc
- Công ty thiết kế nội thất, kiến trúc và xây dựng
- Công ty sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ nội thất
- Công ty tư vấn dịch vụ nội thất và kiến trúc
- Thành lập xưởng, công ty nội thất, thiết kế.

Đồ án thiết kế của sinh viên ngành trang trí nội thất: